ŠTO IMA NOVOG

KOD LABORATORIJA IHR LABOR 1100?

Online nalazi

Odsad možete preuzeti svoje nalaze preko novog online portala www.BefundPost.at.

Na temelju Zakona o zdravstvenoj telematici potrebna je jednokratna prijava na šalteru, nakon toga ćete biti obaviješteni e-mailom kad novi nalazi za vas budu pripremljeni. Nalazi se prenose kodirano i digitalno su potpisani. Daljnje informacije o upitima o nalazima na internetu pronađite ovdje.

Mogućnost besplatnog parkiranja

Za vaš posjet našem laboratoriju nudimo mogućnost besplatnog parkiranja (1 sat) u podzemnoj garaži Reumannplatz, ulaz: Rotenhofgasse 2a

Bonove-karte dobit ćete uz predočenje parkirne karte na prijemu.

E-karta pri preuzimanju nalaza

Molimo, predočite svoju e-kartu i pri preuzimanju nalaza.
Na taj način je osigurano da vaš nalaz ne dospijeva u neovlaštene ruke.