Oksidativni stres.

Naše pretrage.

Pod oksidativnim stresom podrazumijeva se opterećenje organizma količinom slobodnih radikala koja prekoračuje normalnu mjeru.

Slobodni radikali su atomi ili molekule koji posjeduju slobodne elektrone i nastoje oteti elektrone drugim atomima kako bi stabilizirali svoje vlastito kemijski nestabilno stanje. Određena količina slobodnih radikala nastaje uobičajeno u sklopu procesa metabolizma i ima imunološke funkcije. Ako je ipak ta normalna mjera slobodnih radikala prekoračena, postoji opasnost od oštećivanja stanica – riječ je o oksidativnom stresu. On dovodi do oksidacije lipida (masti), proteina (bjelančevinastih tvari) i oštećenja mitohondrijske DNK.

Novija istraživanja upućuju na povezanost između oksidativnog stresa i određenih bolesti. Tako je povezanost pretpostavljena prije svega kod neurodegenerativnih bolesti kao što je Alzheimerova demencija ili Parkinsonova bolest, ali i kod dijabetičke neuropatije i arterioskleroze.

Za zaštitu od oksidativnog stresa stanicama na raspolaganju stoje zaštitni sustavi u obliku antioksidanasa. Tim antioksidansima pripadaju glutation, alfa-lipoična kiselina, koenzim Q 10, selen kao i vitamini C i E. Ako količina slobodnih radikala prevagne nad antioksidativnim kapacitetom, to rezultira oksidativnim stresom.

U vezi s tim nudimo sljedeće pretrage:

  • Oksidativni stres (lipidna peroksidacija/slobodni radikali)
  • Antioksidativni kapacitet
  • 8-OH dezoksiguanozin (oksidacija DNK)
  • Status antioksidansa (vitamin C, vitamin E, selen, cink, Q10, beta karoten, SOD, glutation-peroksidaza)
  • Glutation-peroksidaza
  • Glutation
  • Superoksid dismutaza
  • Metabolizam glutationa