Talimatlar.

Hastalar için daha kapsamlı bilgiler.

Colo-Rektal Testi

Burada Colo-Rectal test notlarımızın doğru kullanımı için bir video talimatı bulabilirsiniz.

Bitte akzeptieren Sie YouTube Cookies um dieses Videos abzuspielen.

YouTube privacy policy