Nörotransmiterler.

İnceleme alanlarımız.

Merkezi ve periferal sinir sistemi, hormon bezleri (endokrin sistem), bağışıklık sistemi ve psişe, tek bir ağdan ibarettir ve ağın her bileşeni birbirini devamlı olarak kontrol eder ve birbirlerine etki eder. Hormonlar gibi transmiterler de bu karmaşık ağda, uyarıcı ve hafifletici nörotransmiterler arasında ince ayarlamalar yaparak bütün sistemi değişen çevre koşullarına uygun hale getirmeye yarayan habercilerdir.

Ancak sürekli olarak devam eden zihinsel ya da fiziksel stres, eğer yenilenme ve iyileşme yeterli miktarlarda mümkün değilse, nörotransmiter sistemde dengesizliğe ve yorgunluk, motivasyon eksikliği, uyku bozuklukları ve kronik yorgunluk (sürmenaj) gibi belirtilere sebep olur.

Hizmetlerimiz arasında aşağıdaki nörotransmiter testleri bulunmaktadır:

  • Serotonin
  • GABA
  • Glutamat
  • Adrenalin
  • Nöradrenalin
  • Dopamin

Başlangıç durumuna ya da gerekli parametrelere bağlı olarak incelemelerin kan, idrar veya 2. sabah idrarı ile de yapılması ya da noröhormon testleri ile birleştirilmesi gerekebilir (örneğin kortizol gün profili, DHEA gün profili, adrenaler stres indeksi).